ENTAMEER zorgt voor verandering, hoe doen we dat?

Verandering vraagt om maatwerk, om effectieve middelen. ENTAMEER biedt dit maatwerk. Hoe ziet dat er dan uit?

De expertise van ENTAMEER wordt op verschillende manieren ingezet, afhankelijk van de vraag van de organisatie. Hieronder leest u verschillende methoden die ENTAMEER inzet om de gewenste verandering teweeg te brengen:
ENTAMEER - Een netwerk van experts in verandering bij mens en organisatie

 

Advies

Op zoek naar de gewenste verandering

 

Coaching

Individueel begeleiden bij het persoonlijke verander doel

 

Medewerker- & Teamtesten

Analyseren van de stand van zaken, geeft inzicht in de sleutel tot verandering

 

Teambegeleiding

Faciliteren van de groepsprocessen voor de gewenste verandering

 

Trainen

Leren van kennis, vaardigheden, houding of gedrag voor de gewenste verandering

 

Workshops

Inspiratie en eerste aanzet om de positieve kanten van de verandering te zien

 

Voor welke methode u ook kiest, een vrijblijvend gesprek met Mathilde laat u zien welke middelen en diensten van ENTAMEER het beste passen bij uw organisatie om de verandering in gang te zetten. Het gesprek biedt inzicht in de aanpak van ENTAMEER en welke methode en thema het beste aansluit bij uw organisatiewensen. Andere organisaties zijn u al voor geweest en u vindt voorbeelden hiervan in de blogs die Mathilde heeft geschreven.

Heeft u een andere vraag die niet onder één van bovenstaande categorieën valt, dan horen wij dat natuurlijk ook graag!