Leergang ‘Pijnmanagement voor professionals’

Jij werkt al een aantal jaar als (zelfstandig) verandermanager, change manager, organisatieadviseur, HR-manager, team- of managementcoach. Je hebt al verschillende cursussen en opleidingen gevolgd op het gebied van verandermanagement, werken met de onderstroom en/of coaching. En hoe nuttig de modellen en technieken ook zijn die je leerde, het blijft toch lastig om met weerstand om te gaan en vertraging te voorkomen. Je onderbuikgevoel vertelt je dat er meer aan de hand is, maar hoe krijg je dit boven tafel? En als de pijnpunten op tafel liggen, hoe kun je deze vóór je laten werken in plaats van tegen je? Precies dat leer je in deze leergang over pijnmanagement!

Mijn aanpak was tot een paar jaar geleden altijd gericht op vooruitgang en het liefst zo snel mogelijk. Maar als ik dan eenmaal aan het werk was, ervaarde ik dat ik vooral bezig was met zorgen dat er geen vertraging of stagnatie optrad. Meestal bleek de oorzaak te zitten in sluimerende pijn in de onderstroom en angst voor pijn die nog ging komen. Dat weerhield mensen ervan om mee te werken en juist de hakken in het zand te zetten.

Tegenwoordig houd ik een pleidooi voor pijn en stimuleer ik dat mensen en organisaties pijn goed te managen. De methodiek die ik daarvoor ontwikkelde, is pijnmanagement. Deze methodiek gun ik jou ook, want goed pijnmanagement is putten uit pijn met positieve impact.


Inhoud van de leergang

De leergang ‘Pijnmanagement voor professionals’ bestaat uit vijf modules:

  1. Pijn in het algemeen en mijn pijn in het bijzonder
  2. Observeren en entameren in organisatievraagstukken
  3. Ontrafelen als de sleutel voor verandering
  4. Regisseren vanuit je eigen expertise
  5. Succesvol realiseren in een weerbarstige werkelijkheid

Durf jij het aan?

Heb ik je overtuigd of ben je geprikkeld door de methodiek? Twijfel je nog? We kunnen telefonisch een gratis intake doen om te kijken of deze leergang voor jou zinvol is.

Neem contact op