Online training ‘Pijnleren voor managers’

Ongeacht wat wij willen, zeggen of doen, is er pijn. Bij onszelf, in onze omgeving, op het werk, in de wereld. Pijn waar we vroeg of laat mee om moeten gaan om lijden te voorkomen! Effectief leiderschap en verandermanagement gaat samen met pijn. Het gaat over: “de vinger op de zere plek leggen” en “onderwerpen aansnijden die schuren en weerstand oproepen”. In dit programma ga je als leidinggevende leren de pijn te zien, te voelen en ermee om leren gaan. Want pijn vermijden leidt tot lijden.

Dit programma volg je via Starfish Academy. Hier worden trainingen aangeboden die een combinatie bieden van theorie, toepassing en zowel gezamenlijke als persoonlijke reflectie. Ik heb dit programma zelf opgezet en je komt mij ook tegen bij de kick-off, coachingssessies en optionele workshop ‘Pijnmanagement in de praktijk’ . Daarnaast bestaat het programma uit 12 online lessen met theorie en opdrachten. En natuurlijk ontvang je mijn boek ‘De olifant in de kamer – Waarom pijnmanagement nodig is voor succesvol leiderschap’ (verwacht 2020).


Resultaat

Aan het einde van dit programma:

  • Kijk je met een andere bril naar vastgelopen vraagstukken in je team, in de organisatie en in de maatschappij.
  • Heb je inzicht en grip op verandering door onderscheid te maken tussen handelingsperpectief (wat kunnen we wel doen) en verduren (dat wat niet kan veranderen).
  • Weet je hoe je pijn als instrument of asset kunt gebruiken. Ongrijpbare pijn wordt tastbare en toepasbare informatie.
  • Kun je ’emotionele big-data’ (= alle gedoe, weerstand, gemopper, geroddel, demotivatie, etc.) omzetten in concrete, rationeel te bekijken, input voor verandertrajecten en besluitvorming.
  • Ben je in staat leiderschapsontwikkeling en persoonlijke groei verder vorm te geven. Dit programma vergroot het persoonlijke reflectievermogen, omdat het zonder oordeel de lezer ook laat kijken naar zijn eigen schaduwkanten en de effecten daarvan.

Voor wie

Dit programma is bedoeld voor bestuurders, beslissers, managers, teamcoördinatoren, projectleiders, verandermanagers en professionals die een team begeleiden van minimaal 3 personen.

Kosten: € 1499,00 (excl. btw)
Vanaf 1 november kun je starten met de online modules pijnmanagement voor leidinggevenden.

Ga naar de Starfish Academy