Teamcoaching

Teamcoaching helpt teams in hun ontwikkelingsproces om een succesvol(ler) team te worden. Binnen teams spelen de onderlinge relaties een grote rol als het gaat om het wel of niet succesvol functioneren als team. Maar zelfs het meest succesvolle team kan uit elkaar vallen of op z’n minst gaan wankelen als er verandering in het spel is. Denk aan een verandering in de samenstelling, in de processen of in de taken en verantwoordelijkheden. Teamleden worden onzeker en zijn bang voor wat komen gaat, zonder dat hardop te zeggen. Of het brengt ineens oud zeer of onuitgesproken leed naar boven.

Deze sluimerende pijnen staan in de weg van de creativiteit, motivatie en energie die de teamleden nodig hebben om te ontwikkelen en te veranderen. Negeren of afwimpelen zijn niet de oplossing. Dealen met de pijn wel! En soms is dat makkelijker in de vorm van teamcoaching door een externe partij.


Werkwijze bij teamcoaching

Als ik een team coach, ligt mijn focus bij dit team en is mijn doel om dit als geheel beter te laten functioneren. Als coach draai ik niet om de hete brij heen, maar snijd de knel- en pijnpunten die ik hoor en zie aan en zorg dat ze benoemd kunnen worden. Vervolgens ontwikkelen we er een realistisch perspectief op en kijken we op welke punten actie ondernomen kan worden en welke punten geaccepteerd moeten worden omdat we er niets aan kunnen veranderen. Ik werk met de methodiek voor goed pijnmanagement waarvan deze verdeling in pijnporties een van de vijf stappen is.


Welke problemen los ik op?

Herken jij een of meerdere van deze situaties?

  • Ongewenst, oud gedrag blijft terugkomen.
  • Tegen de nieuwe manier van werken is weerstand en dus loopt het in de praktijk niet lekker.
  • De rol van het team verandert en we willen medewerkers gemotiveerd en gedreven houden in deze nieuwe rol.
  • De verandering is doorgevoerd, maar het is slechts oppervlakkig met ook een oppervlakkig resultaat.
  • We hebben de verandering met veel zorg doorgevoerd, maar toch lijken de medewerkers er geen ‘eigenaar’ van te worden.
  • We hebben de verandering doorgevoerd, maar er lijkt nog een laatste zetje nodig te zijn.

De mogelijkheden voor teamcoaching kunnen we vrijblijvend bespreken. Of lees eerst de ervaringen van organisatie waarvoor ik al werkte.

Neem contact op