patronen doorbreken met organisatieadvies

Organisatieadvies

  • Wat kan ik doen zodat mijn mensen niet terugvallen in oud gedrag?
  • Hoe zet ik weerstand en stilstand om in beweging en vooruitgang?
  • Hoe kunnen wij effectief veranderen in de huidige, uitdagende context?
  • Of hoe zorg ik voor draagvlak bij de lastige knopen die doorgehakt moeten worden?

Als dit vragen zijn waar jij van wakker ligt, neem dan contact met mij op voor organisatieadvies.

In de meeste gevallen is sluimerende pijn de reden van de stagnatie en daar ligt dan dus ook het antwoord. Als organisatieadviseur help ik je om met een andere bril te kijken naar deze of soortgelijke vastgelopen vraagstukken. Dat doe ik aan hand van de methodiek voor goed pijnmanagement. In vijf stappen neem ik je mee van observeren naar realiseren. In vijf stappen gaan we van pijn als bron van stagnatie naar pijn als motor van verandering.

Wat ik doe, is het:

  • aansnijden van thema’s en onderwerpen die schuren;
  • op tafel leggen welke rem wordt ingetrapt door de onderstroom;
  • scherp maken welke knoop doorgehakt moet worden om gas te kunnen geven;
  • ontwerpen en uitvoeren van acties en activiteiten om de impact te realiseren.

Het proces doen we samen zodat de winst in de huidige pijn wordt verzilverd en de organisatie zich bekwaamt in pijnmanagement.


Werkwijze: vraaggericht werken vanuit visie

In mijn organisatieadvies nemen we jouw vraag of vastgelopen vraagstuk als vertrekpunt. In een vrijblijvend gesprek kijken we welke middelen en diensten van ENTAMEER het beste passen bij jouw organisatie om de verandering in gang te zetten. Daarbij kijken we ook samen naar hoe de pijn een rol krijgt in het traject. Pijn blijft een middel en is geen doel op zich. Het gesprek biedt je inzicht in mijn aanpak en geeft je een eerlijk en duidelijk beeld van wat ik voor je kan betekenen.

Vervolgens ontvang je een plan van aanpak met planning en prijsopgave. Na akkoord plannen we de eerste stap in en gaan we aan de slag.

Ben je benieuwd naar de ervaringen van organisaties die je voorgingen? Lees deze bij Referenties.


Schakel ENTAMEER in

Vaak word ik ingehuurd als teamcoach, voor leiderschapsontwikkeling en/of als veranderkundige om patronen te doorbreken in teams of kleine tot middelgrote organisaties. Dat doe ik vanuit mijn bedrijf ENTAMEER.