Veranderadvies en -begeleiding

We kunnen een probleem niet oplossen met de denkwijze die het heeft veroorzaakt.

– Albert Einstein –

Een effectief verandertraject is mogelijk

Als organisatie moet je blijven ontwikkelen. Stilstand is tenslotte achteruitgang. En is dat even niet op grote schaal, dan zeker zijn er verbeterpunten om aan te pakken op afdelingen of binnen teams.

Ontwikkeling betekent verandering en dat is voor de meeste mensen spannend. Soms in positieve zin, vaak in negatieve zin. Een belangrijk kenmerk van verandering is onduidelijkheid. Het oude is niet meer geldig, maar het nieuwe is ook nog niet duidelijk. Door het gebrek aan stabiliteit tijdens de verandering hebben mensen de onweerstaanbare neiging om terug te willen naar de oude toestand. Tenzij deze oude toestand zeer pijnlijk is en de noodzaak om daarvan weg te blijven niet ter discussie staat. Hoe dan ook, vertraging door demotivatie, weerstand, wantrouwen en andere sluimerende pijnen, ligt op de loer.

In organisaties zie ik veranderingen vertragen om drie (pijnlijke) redenen:

  • pijn wordt vermeden = pijnlijke besluiten worden niet genomen
  • er wordt in pijn gewenteld = de klagende klant of medewerker krijgt alle aandacht
  • pijn wordt genegeerd = de focus op positieve doelen werkt verblindend voor de drempels die hier en nu spelen

Hierdoor vertragen processen, demotiveren mensen en gaat kostbare informatie verloren. Met mijn hulp duiken we de onderstroom in en zoeken de pijnpunten, weerstand en stagnatie op. We werken aan de slag met goed pijnmanagement.


Werkwijze

Mijn focus ligt bij het verandertraject en wat er voor nodig is om dit te laten slagen. We maken een heldere analyse van de huidige situatie die een pijnprofiel met pijnporties oplevert. De porties verdelen we in pijn die we moeten accepteren en pijn die we kunnen behandelen en aanpakken. In het veranderplan benoemen we de acties die genomen moeten worden en wie deze uitvoert. Omdat we nu weten wat er bij iedereen speelt en belangrijk is, kunnen we acties aan de meest effectieve mensen koppelen.


Mijn stijl

In mijn werk laat ik me niet conformeren door “wat hoort”, maar ik kijk echt naar wat er gebeurt. Hierdoor kan ik, zonder oordeel, de vinger op de zere plek leggen. Ik ontvouw de informatie in die pijn en neem dit als uitgangspunt voor verandering. Mijn aanpak is nuchter, praktisch en zorgvuldig, aangevuld met een dosis humor.

Ben je benieuwd wat ik voor andere organisatie heb kunnen betekenen? Lees hun ervaringen.

Neem contact op