Referenties

Mathilde heb ik leren kennen als een professionele en betrokken procesbegeleider. Ze handelt to the point, voortvarend en heeft de gave om complexe zaken ‘plat te slaan’ en structuur aan te brengen. Ze schud de (soms erg grappige) metaforen gemakkelijk uit haar mouw en zorgt ervoor dat men andere brillen kan opzetten en anders kunnen gaan kijken. Ze heeft in mijn optiek geen ‘zalvende’ maar een goede dosis zakelijke empathie.

Radna Verwoerd-Spall Adviseur Adviseur Leren en Ontwikkelen bij Rivas Zorggroep

Inmiddels werken Mathilde en ik al weer ruim twee jaar samen aan leiderschap en persoonlijke ontwikkeling in het LUMC. Mathilde onderscheidt zich van andere professionals door op een milde, prettige manier diepgang te vinden en bespreekbaar te maken. Ze combineert een hoog analytisch vermogen met een pragmatisme werkwijze. Ze schakelt snel en onderneemt direct actie als de situatie daarom vraagt. We worden geregeld geconfronteerd met veranderingen. Met blijvende focus en kalmte toont Mathilde zich keer op keer flexibel. Doordat ze goed luistert, zich onafhankelijk opstelt en creatief is in oplossingen die goed aansluiten bij de situatie, wint ze sterk aan overtuigingskracht. Met vol vertrouwen geven wij haar opdrachten die zij elke keer weer tot een goed resultaat brengt.

Elles Servaas Coördinator Human Resource Development LUMC

Mathilde kwam ik op het spoor na het zien van een verfrissende trailer over pijnmanagement. Ze had haar verhaal goed voor elkaar. Haar boodschap dat pijn een functie heeft die je niet mag negeren, kwam luid en duidelijk binnen. Ik wist dat ik haar ging bellen, toen ze vervolgens met een deegrollen in haar hand aan haar publiek vroeg of iemand een demo wilde. Het ijs was gebroken en het ongemak dat het publiek voelde was functioneel geworden. Iedereen begreep niet alleen wat haar punt was, maar voelde het ook. Zodat je weet dat je er echt wel iets mee moet. En dat is precies wat Mathilde doet in een team met oud zeer. Of je laat ervaren als ze je tips geeft over hardnekkige patronen. Bijvoorbeeld om iemand te vragen zijn teleurstelling niet (meer) op deze vergadertafel te leggen. Ze helpt leidinggevenden de kern te raken. En om niet weg te kijken voor de boosheid, het verdriet of de angst die nu eenmaal bij mensenwerk hoort. Het aan te gaan. Om vervolgens zonder dat gedoe verder te kunnen in het werk. Of er soms om te kunnen lachen, dat het zo simpel is.

Manon Ketz – voorzitter College van Bestuur Stedelijk Lyceum Enschede

Ik maakte kennis met Mathilde als een uitermate breed georiënteerde, scherpzinnige dame die goed kan luisteren en zich goed kan inleven in wat ik als leidinggevende nodig heb aan advies, sparring, inzichten en tools. Zij vertelde me over haar visie op pijn en haar verlangen die visie – met handelingsperspectief – in de wereld te zetten. Voor mij is het heel wezenlijk dat wat zij aanraakt met pijnmanagement, nodig is om leiding te geven in het algemeen, maar dat het vooral gaat om veranderingen en transities. Daarbij verstaat Mathilde de kunst het licht en praktisch te houden. Dat is de insteek: ermee aan het werk – en het kunnen laten voor wat het is als ermee werken niets oplevert.

Met resultaat! Mathilde heeft een krachtig pijnprofiel voor onze organisatie gemaakt. Het heeft ons als team taal gegeven om over onderwerpen te spreken die we als team verder uit te werken en te ontwikkelen hebben. Bovendien levert alleen al het spreken met elkaar in termen van pijnmanagement een grond voor delen en door ontwikkelen.

Ik kan het werken met Mathilde en haar methodiek aanbevelen aan alle leiders, teams en organisaties die toe zijn aan belemmeringen in de onderstroom oplossen (door ze te benoemen en ermee te zijn als ze niet te veranderen zijn of te transformeren) om te zorgen dat ze kunnen stromen en succesvol en impactvol kunnen zijn

Heleen Wening – Directeur Duurzaam Den Haag

Ik wist niet wat ik kon verwachten, maar Mathilde wist de sessie goed te leiden en iedereen te boeien. Haar theorie over pijn heeft ze op een leuke manier toegepast naar de groeipijn van Bonvue. Hierdoor hebben we een overzicht kunnen maken van die ‘groeipijn’ en nu kunnen we hierop acties  ondernemen. Ik zou deze workshop willen aanbevelen aan organisaties die in een startup-fase zitten of die er net uit groeien.

Sergio Tjokrotaroeno – Managing partner DetaBaas en Bonvue