Missie en visie

Missie – ‘Samen werken in een betere wereld, samen werken aan een betere wereld’

ENTAMEER werkt aan toekomstbestendig leiderschap. Om de maatschappelijke vraagstukken van deze tijd aan te kunnen, hebben we leiders en beslissers nodig die knopen kunnen doorhakken. Leiders die kunnen doorpakken – ook als er weerstand is – en die besluiten durven en kunnen nemen met daadkracht en menselijkheid. Op wereldschaal hebben we dat nodig voor de uitdagingen van klimaatverandering, voor de wereldwater- en voedselvoorziening en voor behoud en bescherming van natuur en biodiversiteit. Kortom, een leefbare wereld voor onze en opvolgende generaties. Dit leiderschap is nodig op alle niveaus: politiek, in het management, op de werkvloer, thuis en op school. Het is mijn missie dit leiderschap te ontwikkelen door mensen en organisaties te bekwamen in misschien wel de meest lastige vaardigheden: pijn doen waar nodig, pijn verdragen waar aanwezig en pijn transformeren waar kan. Dit is goed pijnmanagement.

Visie – ‘Coöperatie van arrogante mensen’

Werken op het snijvlak van pijn en fijn is een spannend proces in een wankel evenwicht. Afglijden naar een pleister plakken of blijven hangen in de pijn is zo gebeurd. Daarom werkt ENTAMEER uitsluitend met mensen en organisaties die scherp hebben wat ze willen en excelleren in kwaliteit. Arrogante mensen en organisaties die duidelijk zijn in waar ze voor staan en dit ook omzetten naar impact. Mensen en organisaties die de krachten willen bundelen om zich als coöperatie in te zetten voor die betere wereld en expertise in dienst zetten van het bekwamen van toekomstbestendig leiderschap.

Mijn missie en visie geef ik vorm vanuit de waarden eigenheid, verrassend, intens, pionieren, ‘cut the crap’ en humor.

Neem contact op